?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> |站优化公司_SEO服务公司_癑ֺSEO公司_关键词排名公?/title> <meta name="keywords" content="|站优化公司,SEO服务公司,癑ֺSEO公司,关键词排名公?> <meta name="description" content="【汇发营销q州|站优化公司】网站优化公?SEO服务公司,癑ֺSEO公司,关键词排名公?电话Q?20-29015511"> <link href="public/css/fkfs1.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="public/css/fkfs2.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="public/css/web.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="zoom:1;"> <script src="/public/js/jquery.js"></script> <script src="/public/js/jquery.superslide.2.1.1.js"></script> <div class="header_guanggao" style="clear:float;width:100%;height:auto;overflow:hidden;"><img src="/public/images/toubu2.jpg" width="100%"></div> <!-- 头部 --> <div class="header clearfix"> <div class="header_top"> <div class="wrap"> <div class="fl">汇发集团40%的客h自外圎ͼ80%的业务来自搜索引擎和良好口碑Q?/div> <ul class="fr"> <li><a href="/pay.html">付款方式</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/news.html">行业资讯</a></li> <li><a id="map" href="/dongtai.html">汇发动?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="wrap"> <div class="logo"><img src="/public/images/logo.png" alt=""><p>专注中小企业|站搜烦引擎优化排名服务Q让您的品牌在网l火hQ?/p></div> <ul class="phone fr"> <li>服务电话Q?20-29015511</li> <li>服务热线Q?5999830858 </li> </ul> </div> </div> <div class="header_nav clearfix"> <ul id="nav" class="nav clearfix wrap"> <li class="nLi "> <h3><a href="/" target="_blank">首页</a></h3> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/wzjs.html" >|站</a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/mbwz.html">模版|站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/dingzhi.html">企业定制</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxxwz.html">营销型网?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/gwsc.html">购物商城</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/fangzhan.html">仿站</a></li> </ul> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/seo.html" >seo优化</a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/wzyh.html">|站优化</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/kspm.html">快速排?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/xiala.html">癑ֺ下拉</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/jqw.html">金泉|?/a></li> </ul> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/seotg.html" >|络推广</a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/baidubaping.html">癑ֺ霸屏</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yunwangke.html">云排?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/fenz.html">分站pȝ</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/txzht.html">腾讯智汇?/a></li> </ul> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/fuwu.html" >增值服?/a> </h3> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/case.html" >客户案例</a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/jianshe.html">|站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/youhua.html">seo优化</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/baiping.html">癑ֺ霸屏</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/ywk.html">云网?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/fenzhan.html">分站pȝ</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/jinqw.html">金泉|?/a></li> </ul> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk.html" >营销知识?/a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/wzjshe.html">|站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/mbwzhan.html">模版|站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/yxwzhan.html">营销型网?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/wzyhua.html">|站优化</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/bdxla.html">癑ֺ下拉</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/seoyouhua.html">seo学习</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/jqwang.html">金泉|?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/bdbping.html">癑ֺ霸屏</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/ywke.html">云网?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/zqtguang.html">站群推广</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/zhtui.html">智汇?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/fzxtong.html">分站pȝ</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/zcgsi.html">注册公司</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/dljzhang.html">代理记̎</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/zcsbiao.html">注册商标</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/gwscheng.html">购物商城</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/fzhan.html">仿站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk/kspming.html">快速排?/a></li> </ul> </li> <li class="nLi "> <h3><a href="http://www.rkeimf.shop/contact.html" >联系我们</a> </h3> <ul class="sub"> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/pay.html">付款方式</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/tags.html">标签?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/sitemap.html">|站地图</a></li> </ul> </li> </ul> </div> <script id="jsID" type="text/javascript"> jQuery("#nav").slide({ type:"menu",// 效果cdQ针对菜?D而引入的参数Q默认slideQ? titCell:".nLi", //鼠标触发对象 targetCell:".sub", //titCell里面包含的要昄/消失的对? effect:"slideDown", //targetCell下拉效果 delayTime:300 , //效果旉 triggerTime:0, //鼠标延迟触发旉Q默?50Q? returnDefault:true //鼠标U走后返回默认状态,例如默认频道是“预告片”,鼠标U走后会q回“预告片”(默认falseQ? }); </script> <div class="float1" style="border-bottom:1px solid #F3F3F3;"> <!--D二--> <div class="box" id="navbox" style="height:0px;opacity:0;overflow:hidden;min-width:1280px;"> <div class="cle cont" style="display:none;"></div> <div class="cle cont" style="display:none;"><a href="aboutus.html">公司?/a><span></span><a href="cocuture.html">企业文化</a><span></span><a href="course.html">发展历程</a><span></span><a href="cohonor.html">资质荣誉</a><span></span><a href="cs-wangzhanjiaocheng.html">|站教程</a><span></span><a href="cs-shelp.html">技术支?/a><span></span><a href="sroom.html">参观机房</a></div> <div class="cle cont" style="display:none;"><a href="wzjs.html">营销型网站徏?/a><span></span><a href="fuwu.html">|络赚钱pȝ</a><span></span><a href="wzdyy.html">|站代运?/a><span></span><a href="shop.html" style="color:#900">商城q_pȝ</a><span></span><a href="cs-elegant.html" style="color:#09F">_֓案例</a></div> <div class="cle cont" style="display:none; padding-left:200px;"><a target="_blank" style="color:#F30">我要选PC模板建站</a><span></span><a target="_blank" style="color:#F30">我要选手机模板徏?/a><span></span><a href="mobile.html">无线Ud|站</a><span></span><a target="_blank" style="color:#09F">模板案例</a></div> <div class="cle cont" style="display:none; padding-left:360px;"><a href="domain.html">域名注册</a><span></span><a href="cs-space.html">I间L</a><span></span><a href="weemail.html">企业邮箱</a><span></span><a href="wyx.html" style="color:#900">微信公众?/a><span></span><a href="wxmp.html" style="color:#900">微名?/a><span></span><a href="maintain.html">|站l护</a><span></span><a href="seo.html">|站推广</a> <!--<span></span><a href="#">400电话</a> --> </div> </div> <!--D二l束--> </div> <div class="index_1 offer_1" style="background:#2b8bc5 url(public/image/accounts_banner.png) center top no-repeat;"></div> <div class="index_1 accounts"><a href="#online" class="no1">在线支付</a><a href="#site">|站汇款</a><a href="#visit">上门支付</a></div> <div class="index_1 accounts_1"> <h2>付款方式</h2> <h4 style="width:80px"></h4> <p>以下为我公司常用账户信息Q未l我公司书面盖章认Q切勿将N打入除下qC外的M其他账户Q否则风险自担?br /> 因公怸务需求,我公司可能会增减及变更̎户信息,打款前务必与我司业务人员认?/p> </div> <div class="contact_auto accounts_2"><a name="online"></a> <div class="contact_auto accounts_2_1"> <h2 class="index_3h2">在线支付</h2> <h4 style="width:80px"></h4> <p>下蝲手机支付宝,扫一扫汇发营销付款码,输入金额卛_付款Q方便快?/p> </div> <div class="contact_auto accounts_2_2"> <div class="accounts_2_2_1"><img src="public/image/tab_1.png" /></div> <div class="accounts_2_2_2"> <h2>收款账号Qhuifaseo@qq.com</h2> <h3>支付宝商Ӟq东汇发营销{划有限公司 </h3> <a href="c2844.html" target="_blank"><strong style="font-size:16px; color:#F00;">帮助说明 >></strong></a></div> <div class="accounts_2_2_3"><img src="public/image/paylogo.png" /><span>付款?扫一?/span></div> </div> </div> <div class="contact_auto accounts_2"><a name="site"></a> <div class="contact_auto accounts_2_1"> <h2 class="index_3h2">对公汇款</h2> <h4 style="width:80px"></h4> <p>敬的客P您好Q感谢您与我公司的合作,请将N打入以下账户</p> </div> <ul class="contact_auto accounts_3"> <li> <div class="accounts_3_1"><img src="public/image/gsyin.jpg" style="" /></div> <div class="accounts_3_2"> <h2>公户帐号Q?51640317 </h2> <h3>公户银行Q中国民生银行广州科技园支? </h3> <h4>公户户名Q广东汇发营销{划有限公司 </h4> </div> </li> </ul> </div> <div class="contact_auto accounts_2" style=" border-top:none; padding-top:0px;"><a name="visit"></a> <div class="contact_auto accounts_2_1" > <h2 class="index_3h2">上门支付</h2> <h4 style="width:80px"></h4> </div> <div class="contact_auto accounts_2_3" > <div class="accounts_2_3_1"><img src="public/image/ditu_b.png" /></div> <div class="accounts_2_3_2"> <p>地址Q广东省q州市天沛_大观中\95L汇园D?? </p> <p>4??7?706</p> <p>咨询电话Q?20-29015511</p> </div> </div> </div> <!-- D --> <!-- D --> <div class="b_nav"> <div class="wrap clearfix"> <ul> <h3>|站</h3> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/mbwz.html">模板|站</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/dingzhi.html">企业定制 </a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/gwsc.html">三网合一</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxxwz.html">购物商城</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/gwsc.html">仿站</a></li> </ul> <ul> <h3>SEO优化</h3> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/wzyh.html">|站优化</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/kspm.html">快速排?</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/fenz.html">癑ֺ下拉 </a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/wzjs.html">seo学习</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/jinqw.html">金泉|?</a></li> </ul> <ul> <h3>|络推广</h3> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/baidubaping.html">霸屏推广</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yunwangke.html">云网?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case/fenzhan.html">分站pȝ</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/txzht.html">智汇?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/wzjs.html">站群推广</a></li> </ul> <ul> <h3>增值服?/h3> <li><a href="">注册q州公司</a></li> <li><a href="">代理记̎</a></li> <li><a href="">商标注册</a></li> </ul> <ul> <h3>行业资讯</h3> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/dongtai.html">汇发动?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/case.html">客户案例</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/yxzsk.html"> 营销知识?/a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/pay.html"> 付款方式</a></li> <li><a href="http://www.rkeimf.shop/contact.html"> 联系我们</a></li> </ul> <div class="weixin"> <h3>x汇发营销</h3> <img src="/public/images/weixin.jpg" alt="" width="125"> </div> </div> </div> <!-- 底部版权 --> <div class="banquan"> <div class="wrap"> <ul class="clearfix"> <img src="/public/images/b_logo.png" alt=""> <li> Copyright 2003-2016 wwww.rkeimf.shop, All Rights Reserved</li> </ul> <p> 汇发营销是是专业高新U技|络公司、提供广州网站徏?、广州seo优化、广州网站推qѝ广州云|客{?服务Q?/p> <p>服务热线Q?20-29015511 版权所有:q东汇发营销{划有限公司 <a target="_blank" rel="nofollow">_ICP?5021133?5</a></p> </div> </div> <!--kefu start--> <link rel="stylesheet" href="/public/css/nkefu.css"> <div class="scrollsidebar" id="scrollsidebar" style="top: 347px;"> <div class="side_content"> <div class="side_list"> <div class="side_title"><a title="隐藏" class="close_btn"><span>关闭</span></a></div> <div class="side_center"> <div class="custom_service"> <p> <a href=" http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=952865903&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:952865903:41"></a> </p> <p> <a href=" http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=952865903&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:952865903:41"></a> </p> <p> <a href=" http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=952865903&site=qq&menu=yes" target="_blank"><img src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:952865903:41"></a> </p> </div> <div class="other"> <p><strong style="color:#F00;">seo大神在线微信:</strong></p> <p><img src="/public/images/dgewm.png" width="130"></p> </div> </div> <div class="side_bottom"></div> </div> </div> <div class="show_btn"><span>在线客服</span></div> </div> <script type="text/javascript" src="/public/js/nkefu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/public/js/nkefu2.js"></script> <!--kefu end--> <link rel="stylesheet" href="/public/css/css.css"> <script type="text/javascript" src="/public/js/superslide.2.1.js"></script> <script> $(function(){ var topHeight=$('.header').height(); var navHeight=$('.header_nav').height(); var headerAdHeight=$('.header_guanggao').height(); $('#floatTools').css('top',topHeight+navHeight+headerAdHeight); }) </script> <!----> <link rel="stylesheet" href="/public/css/pop_foot.css"> <div class="pop_foot"> <div style="position: relative;width: 100%;height: 100%;"> <div class="pop_shade"></div> <div class="pop_ctt"> <div class="w"> <div class="l pop_ctt_one"> <div class="l"> <div class="pop_one"> <h3 style="padding:10px 0 0 0;">承接同行|站优化</h3> <p>|站不排名,要他有何用?</p> </div> </div> <div class="r"><a class="pop_ctt_s"><img src="/public/images/xiong1.png">癑ֺSEO优化</a><a class="pop_ctt_a"><img src="/public/images/xiong1.png">快速排?/a></div> </div> <div class="l pop_ctt_two"> <ul> <li class="l"> <h4><img src="/public/images/tel_ico.png">全国合作热线</h4> <h3 style="margin-top:5px;">020-29015511 </h3> </li> <li class="l"> <h4><img src="/public/images/pop_qq_ico.png">SEO大神QQ </h4> <h3 style="margin-top:5px;"><a style="color:#fff;font-weight:bold;font-size:1em;" >952865903</a></h3> </li> </ul> </div> <div class="r pop_ctt_r"></div> </div> </div> </div> </div> <script> $('#popup_exit').click(function(){ $('#q_zone').hide(); }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3b61eddcccd2be45b646e4f817ec9ee6 "; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script language="JavaScript" src="/api.php?op=count&id=&modelid=0"></script> <a href="http://www.rkeimf.shop/"><span class="STYLE1">3dԻŷ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.bqqdsyt.cn">22ѡ5</a> <a href="http://www.2959381.live">ҵ</a> <a href="http://www.nnkgh.com/">自由精神</a> <a href="http://www.ylpta.com/">广西快乐10分</a> <a href="http://www.rolft.com/">新疆11选5</a> <a href="http://www.jgzbhg.icu">ӱʮһѡ</a> <a href="http://www.jlxlh.icu/">ȷּʱȷֲʿ</a> <a href="http://www.phdof.com/">快乐10分</a> <a href="http://www.692203.live">wnbaȷֽ</a> <a href="http://www.rnmohxm.cn">ɽƱ11ѡ5</a> <a href="http://www.yocfy.icu/">϶齫</a> <a href="http://www.yycbu.icu/">̨ȷּʱֱ</a> <a href="http://www.9492466.live">ϺƱļҺ</a> <a href="http://www.qucba.com/">猴子基诺</a> <a href="http://www.wyebpv.icu">18ѡ7ͼ</a> <a href="http://www.mkgfl.icu/">114ݱȷ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>